เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
  
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 10 คน
อาทิตย์นี้ 15 คน
เดือนนี้ 191 คน
ปีนี้ 11583 คน
ทั้งหมด 25653 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)


  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
       "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
  กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559
  ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 255...
  โครงการต้านภัยหนาวและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมูลนิ...
  รับเสด็จฯ ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ุ ภาณุพัน...
  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี นำโดย นายกอุดร มาสิงห์ ร่วมถวา...
  กิจกรรม 5 ส.
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556
  โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังอุทกภัยเทิดไท้องค์ราช...
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 58
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.