เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561


สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561

  - ภาษีบำรุงท้องที่

  - ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน

  - ภาษีป้าย

สามารถชำระภาษีได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


2018-03-15
2018-02-01
2017-12-29
     55
2017-12-26
2017-12-20