เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัย


วันที่ 30  มีนาคม  2561 เทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้จัดกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
2019-06-06
2018-10-30
2018-04-09
2018-03-30
2018-03-29
2017-12-20