เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาตำบลลุ่มลำชี


วันที่ 22-23  มิถุนายน  2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ณ ไร่เอ๋ยฝุ่น อำเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ


2018-06-25
2018-04-09
2018-03-30
2018-03-29
2017-12-20