วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 รายการ
24  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6181 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5
12  ต.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1
24  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างขยายถนนสายบ้านป่ายาง?โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง