วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างขุดลอกคลอง ในเขตตำบลลุ่มลำชี เขต 2 จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างล้อมรั้วสนามกีฬา เทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 33 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0192 ชย. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างขุดล้อมต้นไม้ (ต้นจาน) และขนย้ายพร้อมปลูก จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง