วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 240 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถแบ๊คโฮ ขนาด PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จัดงาน ตลาดโนนน้อย บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
เช่าเวที ขนาด 8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
เช่าเต้นท์, โต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-6181 ชย. จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง