เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2560