งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า

  ต้อนรับนายอำเภอบ้านเขว้าพร้อมรับนโยบาย

  7 วันอันตราย

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลุ่มลำชี