เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


พิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า,เกษตรอำเภอ,ปลัดเทศบาล,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลุ่มลำชีทุกท่าน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลลุ่มลำชี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 420 ราย พื้นที่เสียหาย จำนวน 8,400ไร่

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 126,000 กิโลกรัม โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัมต่อไร่

โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีฯ

ณ.อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01