เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
updated 30-12-2564


  ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั...
  ออกตรวจประเมินและเก็บตัวอย่างน้ำประปาในเขตตำบลลุ่ม...
  พิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน
 

 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |