เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (พร้อมใบสมัคร) [ 9 มิ.ย. 2567 ]3
2 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องมลพิษทางากาศ [ 9 มิ.ย. 2567 ]2
3 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องรู้ทันป้องกันฝุ่น [ 9 มิ.ย. 2567 ]0
4 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องลดฝุ่นด้วยต้นไม้ [ 9 มิ.ย. 2567 ]0
5 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องห้องปลอดฝุ่น [ 9 มิ.ย. 2567 ]1
6 ป้าย7ประเภทที่ไม่สามรถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ [ 8 มิ.ย. 2567 ]8
7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คลองโลโพ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 8 มิ.ย. 2567 ]4
8 ท่านนายกธวัชชัย จันทร์เจริญ มอบทุนการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
9 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ มอบหมายงานป้องกันลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านวังปลาฝ่า [ 5 มิ.ย. 2567 ]5
10 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2567 ]13
11 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2567 ]34
12 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินี สุทิดา [ 1 มิ.ย. 2567 ]3
13 แบบรายงาน สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงประจำเดือน๒๕๖๗ [ 30 พ.ค. 2567 ]6
14 ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดชีชุมพร บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 28 พ.ค. 2567 ]9
15 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความแลาดรอบด้าน ณโรงเรียนท่าแกวิทยากร [ 28 พ.ค. 2567 ]10
16 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]33
17 ทำบุญถวายภัตราหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน [ 30 เม.ย. 2567 ]49
18 ประชุมประชาคมตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]28
19 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มลำชี [ 26 เม.ย. 2567 ]42
20 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร [ 25 เม.ย. 2567 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7