เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]26
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]21
3 กลุ่มผักปลอดสารพิษของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]14
4 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]16
5 รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (1.ต.ค.64-30 มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]33
6 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]30
7 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]29
8 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]80
9 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2565 ]57
10 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]58
11 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]63
12 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2565 ]59
13 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 1 ก.พ. 2565 ]51
14 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2565 ]52
15 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]33
16 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]118
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]103
18 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 101-200) [ 30 พ.ย. 2564 ]108
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 201-300) [ 30 พ.ย. 2564 ]108
20 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 301-495) [ 30 พ.ย. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3