เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]40
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]30
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 101-200) [ 30 พ.ย. 2564 ]33
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 201-300) [ 30 พ.ย. 2564 ]30
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2565(หน้า 301-495) [ 30 พ.ย. 2564 ]30
6 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 4 พ.ย. 2564 ]67
7 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 6 ส.ค. 2563 ]71
8 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]71
9 ประกาศ ทต.ลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 29 พ.ค. 2563 ]66
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]68
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]73
12 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]75
13 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]67
14 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเกี่ยวกับภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]66
15 เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]70
16 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 19 ม.ค. 2561 ]70
17 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ต.ค. 2560 ]65
18 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 19 ก.ค. 2560 ]67
19 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 ธ.ค. 2559 ]71
20 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด ภายในพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 18 พ.ย. 2558 ]69
 
หน้า 1|2