เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ซ่อมถนนสายโนนโพธิ์-หนอบัวบานและโนนน้อย-โนนโพธิ์


นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สส.เขต2 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า,นายชัยสากล มาสิงห์ สจ.เขต1 โดยนายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้ นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ นายธีระพงษ์ บำรุง สท.เขต1และผู้ใหญ่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 1 บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ 21 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 15 พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 3ชุ มชนช่วยกันซ่อมแซมถนนสายบ้านเขว้า-หนองบัวบานและสายโนนน้อย-โนนโพธิ์ พิกัดออกจากบ้านโนนโพธิ์มาที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรเส้นทางทั้ง 2 เส้นนี้ไม่ได้รับความสะดวกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร,วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ จาก สส.เชิงชาย ชาลีรินทร์

2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12