เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ   นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  มอบหมายให้นายอุทัย  บำรุง  รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ,นางสาวนิอร  ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่,พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ร่วมต้อนรับ  นายไถง  ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและคณะ  ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วยยากไร้ รายนานสนั่น  เผือดนอก  บ้านห้วยหวาย  หมู่ที่ 11 โดยมี นางสาวเด่นเดือน  ก้านขุนทด  สท.เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12