เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ประจำปี 2565  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร, รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมในการเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมในครั้งนี้จัดโดย กองสวัสดิการสังคม

2023-10-23
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-12
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-18
2023-07-21