เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ตรวจ ATK ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้ดูการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการตรวจ ATK ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกุ่ม โดยมีนางขวัญพนม  สถิตชัย ผ.อ กองการศึกษาฯ และ
นางไพลิน  มะลิดา ผ.อ กองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันตรวจและอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองและเด็กๆ ซึ่งผลการตรวจมีเด็กเล็กศูนย์บ้านวังกุ่ม มาตรวจจำนวน 19 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15