เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


สถานที่ทิ้งขยะ


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรี นายบุญกอง มณีรุ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล นางไพลิน มะลิดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ เข้าพบปะพูดคุยรายละเอียดกับทางตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ทางเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะนำขยะไปทิ้งด้วยหลังจากซื้อรถและจัดเก็บขยะในชุมชน ซึ่งในการพูดคุยเป็นไปด้วยดี

2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12