เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมกำนัน/ผญ.บ.สัญจร


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้มอบหมายให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีฯ,นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีฯและนายบุญกอง มณีรุ่ง ที่ปรึกษาฯเข้าร่วมประชุม สายสัมพันธ์ท้องที่,ท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ของชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลลุ่มลำชี นำโดยนายรัตนากร งีสันเทียะ กำนันตำบลลุ่มลำชี

2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12