เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี


ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ขณะนี้พนังกั้นแม่นืำชี

จุดท่ากกแคบ้านปากคันฉู ขาดแล้ว ในเวลา 13.20น. ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดเวลา.......

2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12