เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


กิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบา,สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ นายภูมินท์ชัย รังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณหนองโหล่ม บ้านท่าแก หมู่่ที่  2 ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

2023-10-23
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-12
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-18
2023-07-21