เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกสำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแผ่นดินทอง-วังกุ่ม


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแผ่นดินทอง-วังกุ่ม

2023-09-28
2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03