เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกสำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแผ่นดินทอง-วังกุ่ม


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแผ่นดินทอง-วังกุ่ม

2024-05-20
2024-04-30
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-20
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-21