เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  เป็นประธานเปิดงานโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยมี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.รพสต.โนนน้อย  ผอ.รพสต.ป่าไม้แดง  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

-วิทยากรในการให้ความรู้  โดย
นางกัลยารัตน์  สีมาชัย  นักวิชาการสาธารณสุข  จาก  รพสต.ป่าไม้แดง
-ทีมงานป้องฯ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

2023-09-28
2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03