เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.

นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,251.500 บาท โดยมี นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองที่เสนอเรื่องเข้าประชุมสภา

#งานกิจสภา สำนักปลัด เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

 

 

 

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-18