เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ท่านนายกธวัชชัย จันทร์เจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลุ่มลำชีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี 16 หลังคาเรือน


enlightened24 พ.ค 67 เวลา13.00น.enlightened
          เทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยการนำของ นายธวัชชัย นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี จันทร์เจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราฎษรผู้ประสบวาตภัยที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน16หลังคาเรือน โดยมี นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชีเป็นผู้มอบพร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนึ้
 

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-18