เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 9


วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567📚    
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา  
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนท่าแกวิทยากร โดยจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแกวิทยากร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ✨️📚

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-18