เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


การประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมมารีนบอลรูม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


 วันที่ 27 -29 เดือนพฤษภาคม 2567

              นายกธวัชชัย จันทร์เจริญ  (นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี)
พร้อมด้วย นายอุทัย บำรุง (รองนายกเทศมนตรี )นายสวง ถนอมสัตย์ (เลขานุการ นายกเทศมนตรี)
และ นายบุญกอง  มณีรุ่ง
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี)เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2567ณ ห้องประชุมมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-18