เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร


วันที่  3  ธันวาคม  2564  เวลา  09.00  น.
นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
ได้นำคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,สมาชิกสภา,ปลัด,รองปลัด,ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชีร่วมกันทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงาน  เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ของรัชกาล  ที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย
และเพื่อความสะอาดของสถานที่ทำงาน สร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานอื่นๆที่มาติดต่อราชการการและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01