เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO EO NUMBER ONE)


วันที่  6 ธันวาคม  2564 เวลา 09.30 น.
นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO EO NUMBER ONE)
ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง  โดย  นายสุรินทร์  อ่วมแดง  ผู้อำนวยการ รพ.สต.ป่าไม้แดง
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้ง
จากผู้ใหญ่บ้าน อ.ส.ม  และประชาชนในเขตพื้นที่ ที่มาใช้บริการของ รพ.สต.ป่าไม้แดง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี  ได้
กล่าวชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดีสร้างความสมานสามัคคีให้ลูกหลานหรือใครที่มีเวลาว่างให้มาเล่นกีฬา
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยไม่ไปพึ่งพายาเสพติดหรือสิ่งอื่นใด

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01