เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย นายบุญกอง มณีรุ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์ ประธานสภาเทศบาล ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา พนักงานเทสบาล ร่วมกับ ผกก.สภ.บ้านเขว้า จนท.ตำรวจ สภ.บ้านเขว้า และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หน้าทางเข้าเทศบาลตำบลลุ่มลำชี และที่พักสา่ยตรวจลุ่มลำชี เพื่อความสวยงาม

2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21