เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ต.ลุ่มลำชี


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำช รองปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ผอ.กองสวัสดิการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่ายาง 👉โดยกองสวัสดิการสังคม

2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21