เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ต.ลุ่มลำชี


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำช รองปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ผอ.กองสวัสดิการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่ายาง 👉โดยกองสวัสดิการสังคม

2022-01-26
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2022-01-13
2021-12-23
2021-12-23
2021-12-06
2021-12-05
2021-12-03