เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านที่ซ่อมแซมแล้วให้กับผู้ยากไร้ตำบลลุ่มลำชี


วันที่ 13  มกราคม 2565

นายอร่าม โลห์วีระ นายกองค์การบริหารส่ววนจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่ทำการซ่อมแซมแล้วในพื้นที่ตำบลลุ่มลำชีจำนวน 2 หลัง ได้แก่ นางเหลือง ลบสูงเนิน หมู่ 2 บ้านท่าแก และ นางบัวลอง ดวงประทุม หมู่ 14 บ้านปากคันฉู พร้อมนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบานเขว้า และคณะ และ สจ.ชัยสากล  มาสิงห์ สมาชิก อบจ.ชัยภูมิ ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติด้วย โดยมี นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลลุ่มลำชีได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

2022-01-26
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2022-01-13
2021-12-23
2021-12-23
2021-12-06
2021-12-05
2021-12-03