เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ออกสำรวจผู้ยากไร้ที่ขอรับความช่วยเหลือ


วันที่ 18  มกราคม  2565  เวลา  09.30-15.00 น
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  ได้มอบหมายให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวนิอร ชาติขนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และงานป้องกัน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3,11,16,17,22 ในการตรวจสภาพบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สูงอายุ พิการยากไร้ขอรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และขอรับค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้ เพื่อพิจารณาร่วมกันและเสนอของบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01