เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ออกตรวจประเมินและเก็บตัวอย่างน้ำประปาในเขตตำบลลุ่มลำชี


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กรมอนามัยชัยภูมิ และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่ในการตรวจประเมินระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลลุ่มลำชีและเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ต่อไป

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01