เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]5
3 รายงานทางการเงิน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]5
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 3 ต.ค. 2565 ]6
5 รายงานทางการเงิน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 16 มี.ค. 2565 ]153
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 5 ม.ค. 2565 ]183
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]225
8 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]236
9 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]236
10 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]225
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]190
12 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]192
13 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]239
14 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]236