เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 5 ม.ค. 2565 ]7
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]63
3 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]62
4 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]64
5 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]66
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]62
7 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]64
8 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]65
9 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]64