เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 16 ม.ค. 2567 ]3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]46
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]47
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]44
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]46
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]44
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]43
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]37
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]37
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]41
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]44
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]38
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]37
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]39
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]43
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]60
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]62
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]53
 
หน้า 1|2|3|4