เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 10, หมู่ 14 และหมู่ 19 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 3 เม.ย. 2567 ]23
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]13
6 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 16 ม.ค. 2567 ]16
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]54
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]57
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]54
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]56
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
12 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ย. 2566 ]12
13 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ย. 2566 ]19
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]53
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]55
16 ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี [ 7 ก.ค. 2566 ]11
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]50
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]46
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]47
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5