เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรมตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]10
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.พ. 2566 ]44
3 แนวทางการประพฤติตนในทางจริยธรรม [ 2 ก.พ. 2566 ]46
4 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2566 ]45
5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]149
6 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 10 ต.ค. 2560 ]255