เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]71
2 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]68
3 รายจ่ายแบ่งตามงบ [ 7 ก.ย. 2561 ]70
4 รายงานประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]70
5 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]67
6 เทศบัญญัติ [ 7 ก.ย. 2561 ]67
7 เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2 [ 7 ก.ย. 2561 ]66
8 ข้อมูลเบี้องต้น [ 7 ก.ย. 2561 ]69
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2560 ]61