เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 [ 13 มี.ค. 2566 ]39
2 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 [ 13 มี.ค. 2566 ]40
3 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 [ 13 มี.ค. 2566 ]45
4 พระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ.2545 [ 13 มี.ค. 2566 ]49
5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 13 มี.ค. 2566 ]41
6 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 13 มี.ค. 2566 ]48
7 พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 [ 13 มี.ค. 2566 ]37
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 [ 13 มี.ค. 2566 ]48
9 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ.2521 [ 13 มี.ค. 2566 ]35