เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี   ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง   ๖.๐๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕ เมตร  ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๑,๒๒๔.๐๐  ตารางเมตร  งานขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร  สูง ๑.๘๐ เมตร  ยาวรวม ๔.๐๐ เมตร  ชนิด ๒ ช่อง  และเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง  ๙.๐๐ เมตร  จำนวน ๗  ต้น ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีกำหนด พร้อมจัดทำป้ายโครงการ    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :