เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานผลปฏิบัติงาน


เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :