เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


013-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน    เอกสารประกอบ 013-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :