เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

📣เทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยกองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ โอนจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

👵🏻เดือนตุลาคม 2564 🔹 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
👵🏻เดือนพฤศจิกายน 2564 🔹วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
👵🏻เดือนธันวาคม 2564 🔹วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
👵🏻เดือนมกราคม 2565 🔹 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
👵🏻เดือนกุมภาพันธ์ 2565 🔹 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
👵🏻เดือนมีนาคม 2565 🔹 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
👵🏻เดือนเมษายน 2565 🔹 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
👵🏻เดือนพฤษภาคม 2565 🔹 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
👵🏻เดือนมิถุนายน 2565 🔹 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
👵🏻เดือนกรกฎาคม 2565 🔹 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
👵🏻เดือนสิงหาคม 2565 🔹 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
👵🏻เดือนกันยายน 2565 🔹 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

⚠️หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการโอนเงินเบี่ยยังชีพฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

☎️สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลุ่มลำชี 044 056585
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.    เอกสารประกอบ ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :