เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :