เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ    เอกสารประกอบ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :