เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ราย 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :