เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน กันยายน พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :