เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2560-2564

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2560-2564 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2560-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :