เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานผลปฏิบัติงาน


ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :