เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์)

    รายละเอียดข่าว

📣📣เทศบาลตำบลลลุ่มลำชี ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่
เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565”
เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 ก.ย.- 19 ต.ค.65 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ (ทั้งในระบบออนไลน์และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนฯ) รวมระยะเวลา 45 วัน ไม่ต้องรีบ
ช่องทางการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์
2. ลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ
3. สถานที่รับลงทะเบียน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง
-กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
-สำนักงานเมืองพัทยา
*** องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ไม่ถูกระบุให้เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียน ***    เอกสารประกอบ

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :