เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน     เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :