เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :