เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2558-2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2558-2560    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2558-2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :